concept

 

สี่เหลี่ยม = สี่เหลี่ยมแบ่งเป็น 4 ด้านของโครงการ

1.low                            _______________________ การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า รวมทั้งการวางตัวอาคารกับระยะต่าง

                                                                                                      รูปทรง สี่เหลี่ยมจึงถูกนำมาพิจารณาว่าเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์มีความเหมาะสม

2. function                _______________________ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัดแปลนลงตัว แบ่ง space

                                                                                                     ได้อย่างน่าสนใจและประหยัดพื้นที่ตามขนาดของแต่ละห้อง

3.form&building    _______________________ โครงสร้างเป็น คสล. ทั้งหมด ใช้ grid เข้าเป็นตัวแบ่ง ขนาดห้องแต่ละห้อง

                                                                                                    และเพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง และประหยัดในเรื่องโครงสร้างด้วย

4.context                 _______________________ form เหลี่ยมเพื่อ ล้อกับอาคารข้างๆซึ่งเป็นตึกแถว

                                                                                                   และที่สำคัญการหดยื่นของห้องแต่ละห้องนั่นจะมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานคือ

                                                                                                   ห้องที่มีขนาดใหญ่จะยื่นออกมาบังแดดให้ห้องขนาดเล็ก

▣▤ ▥ ▦ ▩ ในด้าน concept  ก็ดีค่ะ อ.ไม่ได้ติอะไรมากนัก  แต่เรื่องแปลนยังต้องปรับอีกค่ะ

Advertisements