++ ครั้งนี้โดนเรื่อง

** ******       การวางแปลน เพราะว่าแปลนในแต่ละชั้นจะไม่เท่ากัน

                          ให้ดูเรื่องโครงสร้างหน่อย

********* การเจาะช่อง DB. SAPEC ให้คำนึงถึงว่า user ว่า

                      เข้าไปใช้งานหรือมีความสัมพันธ์กันไหม

Advertisements