ตรวจแบบครั้งนี้เป็นที่ตื่อเต้นที่สุด

เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งสำคัญก่อน JURY

มีการปรับ PLANอย่างมากทั้งในส่วนของ FUNCTION

และ FORM  ทำให้อ.โอ๋ตกใจอย่างแรง มาดูกันว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้าง

เริ่มจาก PLANตอนแรกมันจะไม่เหมือนกันทุกชั้น

> > >ตอนปรับ PLAN เหมือนกันแต่การยื่นห้องยังเหมือนเดิม

> > > การยื่นของห้องจะยื่นในด้านสกัดเท่านั้นเพราะจะลดปัณหาทางด้านโครงสร้าง

^^ แต่อ.โอ๋บอกว่าแบบอันนี้ลงตัวกว่าเยอะเลยทั้งโครงสร้าง

และ CONCEPT วันนั้นก็เลยเดินยิ้มหน้าบานลงมาจากคณะ

Advertisements