งานชิ้นนี้เป็นงานที่ได้ลงเรือนลงแรงจริง

กว่าจะออกมาได้ขนาดนี้ สอบถามภาคข้อมูลต้อง

ต่อสู้ฟัดกับสุนัขประจำถิ่น(ที่ไปขอสอบถามในแต่ละบ้าน)

มันมาก!!!

ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับวิถีชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์   

Advertisements