CONCEPT

  >>>อ.ณอบอกว่าการคิด concept เรื่องนี้ต้องคุยกันยาว 55+

           อ.สอนให้คิดแบบครอบคลุมทุกอย่างทุกเรื่องแล้วรูปแบบงาน มันจะออกมาเอง

          คราวนี้แหละที่เคยทำ concept ยาวนานที่สุดในโลก แต่งานมันก็ออกมาดีมิใช่น้อย

Advertisements