อ.ธีรัช  จรัสกําจรกูล

ข้อกำหนด : ออกแบบห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ 
                                     
 ลงในกระดาษขนาด A3

Comment  ยังขาดการอธิบายน้อยลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจ

Advertisements